Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://karkkila.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://karkkila.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2017 klo 18:00 - 20:39 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  39 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  40 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
  41 Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2017-2021
  42 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle 2017-2019
  43 Kaupunginhallituksen vaali toimikaudelle 2017-2019
  44 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali toimikaudelle 2017-2021
  45 Vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudelle 2017-2021
  46 Teknisen lautakunnan vaali toimikaudelle 2017-2021
  47 Ympäristölautakunnan vaali toimikaudelle 2017-2021
  48 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle 2017-2021
  49 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2017-2021
  50 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen toimikaudelle 2017-2021
  51 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakuntaan vuosien 2017-2021 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten
  52 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toimikaudelle 2017-2021
  53 Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 2017-2021
  54 Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston toimikaudeksi 2017-2021
  55 Edustajien valitseminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen toimikaudelle 2017-2021
  56 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021
  57 Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudelle 2017-2021
  58 Jäsenen nimeäminen Länsi-Uudenmaan kuntien ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta vastaavan Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon toimikaudelle 2017-2021
  59Kiinteistöjen Moukaritie 9 ja Moukaritie 10 myynti
  60Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös 2016
  61Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomus 2016
  62Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2017-2021
  63Katsaus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2017
  64Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016
  65Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
  66Karkkilan kaupungin henkilöstöraportti 2016
  67Osavuosikatsaus 1/2017
  68 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Selvitystyö valaistun ja pohjiltaan kunnostetun latuverkon rakentamisesta Toivikkeen ulkoilualueelle
  69 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Ajonopeuksien alentaminen Lemmointiellä
  70Nyhkälän harjunalueen lähiliikuntapaikan maanrakennustyön urakoitsijan valinta
  71 Kaupunginvaltuuston kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläpito sekä työohjelma vuonna 2017
  72 Ilmoitukset valtuustoryhmän muodostamisesta
  73 Valtuustoaloite / Missä kaivataan tekijöitä? - Tehdään yhdessä yhteiseksi hyväksi
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ahjoniemi Heli jäsen
  Arvila Olli-Pekka jäsen
  Auvinen Hannamari jäsen
  Etolin Katja jäsen
  Frosterus Anu Helena jäsen
  Halme Kristo jäsen
  Hellgrén Päivi jäsen
  Henttonen Antti jäsen
  Hentunen-Vanninen Tiina jäsen
  Ilonen Jarkko jäsen
  Hellstén Eino jäsen
  Huotari Eino jäsen
  Keskinen Tuure jäsen
  Klemola Raine jäsen
  Laine Kari jäsen
  Lehto Timo jäsen
  Lehtonen Satu jäsen
  Leppänen Päivi jäsen
  Lindfors Harri jsäen
  Meri Juho jäsen
  Ojanen Mikko jäsen
  Palenius Timo jäsen
  Pietiläinen Outi jäsen
  Salo Maritta jäsen
  Savolainen Heidi jäsen
  Sintonen Risto jäsen
  Sundström Mia jäsen
  Tallgren Anna jäsen
  Tallgrén Mika jäsen
  Toikka Elina jäsen
  Tuiskula Teemu jäsen
  Velin Raino jäsen
  Ylihärsilä Tapani jäsen
  Järvenpää Marko  kaupunginjohtaja
  Mikkonen Matleena  hall.pääll., ptk:n pit.
  Huhtaniska Ahti tekninen johtaja
  Jormalainen Arto  sivistysjohtaja
  Utriainen Aimo  varajäsen
  Vepsäläinen Tero  varajäsen
 
 Nähtävilläolo  
 
  Kaupungin yleisessä tietoverkossa 27.6.2017 
  Alkaen 27.06.2017